Hebben slaappillen echt effect?

De helft van de werking van een slaappil wordt veroorzaakt door een placebo- effect.

Onderzoekers wijzen daarom op het belang van slaaptherapie als hulpmiddel bij slaapproblemen.

Want hebben slaappillen echt effect?

 

Slaaptekort

Slaappillen worden veelvuldig gebruikt, ondanks de waarschuwingen voor bijwerkingen.
Slaap speelt immers zo’n belangrijke rol in een gezond leven, dat men de bijwerkingen voor lief neemt.
Overigens zijn mensen zich vaak niet bewust van de werkelijke gevaren van slaappillen.
Heel veel auto- en vrachtwagen ongelukken gebeuren door concentratieverlies en sufheid van slaappillen die de avond ervoor zijn ingenomen!
Het risico op overlijden wordt groter vanwege de kans dat chronisch gebruik van slaappillen bijvoorbeeld longontstekingen en bloedvergiftiging veroorzaakt.
Helaas heeft chronisch slaaptekort ook zeer nadelige consequenties, zoals diabetes, overgewicht en hart- en vaatziekten.
En dus lijken op het eerste gezicht slaappillen het beste van twee kwaden.
hebben slaappillen echt effect?

Hebben slaappillen echt effect? Of Placebo…

Bij deze afweging is er echter vanuit gegaan dat slaappillen ook daadwerkelijk effect hebben in het verhelpen van een slaaptekort.
En dáár is het laatste woord nog niet over gezegd.
Recent onderzoek bevestigt namelijk eerdere vermoedens in studies dat slaappillen slechts een beperkt effect hebben.
Inderdaad, de gebruiker valt eerder in slaap. Maar de helft van dit resultaat wordt veroorzaakt door een placebo-effect.
Dit is een positief psychisch effect dat optreedt doordat men vertrouwen heeft in de slaappil: door te verwachten dat we gemakkelijker in slaap vallen, vallen we daadwerkelijk gemakkelijker in slaap.
Oók als die pil stiekem geen werkzame bestandsdelen bevat.

Bijwerkingen

Sufheid overdag, lusteloosheid, hoofdpijn, vergeetachtigheid, concentratieproblemen, somberheid en duizeligheid.
Sommige mensen worden er prikkelbaar of onverschillig van en hebben minder zin in seks.
Een enkeling wordt onrustig, angstig of zelfs agressief.
Maar de gevaarlijkste ‘bijwerking’ is verslaving.
Het is daarom hoe dan ook de vraag of de positieve effecten van de slaappillen opwegen tegen de negatieve effecten.
Het onderzoek liet bovendien zien dat alléén de inslaaptijd werd verkort, en dat er geen positief effect werd gevonden op het functioneren overdag of de kwaliteit van de slaap.